10 december, 2019

Sannings- och försoningskommissioner

Inrättande av Sannings- och försoningskommissioner har sin upprinnelse i och inspiration från Den nationella kommissionen för sanning och försoning i Chile som inleddes 1991, kallad Rettig Report efter sin ordförande. Originalartikel på Vetamera Sannings- och försoningskommissionen i … [Read more...]

Humanism 2. – Kärlekens universella kraft

I avsikt att redogöra för en syn på humanism, dess innebörd och betydelse, har jag valt att dela upp en lång artikel i mindre mer överskådliga delar. Den första delen  Humanism – människans ansvar för livet och själen 1 handlar om just människans ansvar för sin förmåga att påverka allt liv på … [Read more...]