17 november, 2019

Bildning och senmodernitet – ur pedagogiskt perspektiv

Kersti Wistrand fortsätter här rapporteringen av intrycken från seminarieresan till Åbo Akademi. Arrangör i Sverige "Humanistisk Förnyelse" och eminent reseledare Carl Johan Ljungberg. Finlandssvenska Rita Nordström-Lytz, som arbetat inom skolan som klasslärare och senare rektor i 25 år, är idag … [Read more...]

Jacob Tengström finlandssvensk renässansmänniska

Resan till Åbo Akademi (25-28 april 2013) innehöll många intressanta föreläsningar. Kersti Wistrand rapporterar här en som gjorde starkt intryck på fler av oss som var där. Med en renässansmänniska menar man en person som har ett brett kunskapsfält och som samtidigt är praktisk lagd. Leonardo da … [Read more...]

Konferensresa till Åbo Akademi

Foto: Börje Peratt (Middag på Svenska Klubben Åbo) Den 25 – 28 april 2013 reste 22 deltagare till Åbo för att lyssna till föreläsningar på temat "Kultur och vetenskap som väg till finlandssvensk självförståelse". Arrangör var föreningen Humanistisk Förnyelse under ledning av Soili och … [Read more...]