11 december, 2019

Till försvar för kvinnans rättigheter

Originalartikel på Vetamera. Där sker uppdateringar.   Till försvar för kvinnans rättigheter (A Vindication of the Rights of Woman) skrevs i England 1792 av Mary Wollstonecraft. Skriften är en av grundtexterna för feminismen, och kom att inspirera såväl kvinnor som män som under … [Read more...]

Jämställdhet

Originalartikel på Vetamera, där sker uppdateringar. Jämställdhet kan definitionsmässigt ses som ett begrepp för rättvisa oavsett kön, etnicitet eller status. Det har ibland behandlats på motsvarande sätt som jämlikhet men det finns olika uppfattning om vad som är vad. Anne-Marie Johansson, … [Read more...]

Ellen Key med sin nyskapande Livstro del 2

Ellen Key anser att människorna bör kasta av sig den auktoritära kristendomens bojor och förbättra livet på jorden här och nu istället för att vända sig mot en högre himmel. Text: Kersti Wistrand Ellen Key är en humanismens förespråkare Den nya livstron ska träda in istället för … [Read more...]

Grattis Anne-Marie, 80 år och feminist

Vi är många som vill tacka Anne-Marie Johansson (AMJ) som firar åttio år, 26 maj, 2014, dagen efter mors dag. Anne-Marie fick aldrig egna barn men det är många som betraktar henne som mamma och vägledare. Hennes liv som pedagog och nyskapare omfattar att bereda vägen för kvinnor och under senare år … [Read more...]

Med svärtad ögonskugga : en feministisk memoar

Helene Bergman är 40-talist, feminist och journalist. Hon startade lokalradions första kvinnoprogram Amanda och blev sedan riksradions programledare för "Radio Ellen". Hon blev språkrör för kvinnor som krävde ett rättvisare samhälle. Ett samhälle där kvinnan skulle kunna utvecklas och leva utifrån … [Read more...]

“Kuvningen av det kvinnliga” – religionshistorisk reflektion. Del III

Här kommer Kersti Wistrands tredje betraktelse från vår sommarretreat vid Vättern. Admin 2 står för rubriksättning TEXT Kersti Wistrand Östgötaslätten - religionshistorisk tillbakablick När jag bilar genom de vidsträckta jordbruksslätterna, tänker jag också tillbaka på hur kvinnorna kan ha levt … [Read more...]