16 november, 2019

Filmen “Bird people”

Filmen Bird people handlar om hur en kvinna under en ganska lång stund upplever verkligheten genom gråsparv. Denna betraktelse omfattar också recensioner som tycks vittna om bristande förståelse hos recensenter när det rör förändrade medvetandetillstånd och fågelhamnens värld. Artikeln blir en … [Read more...]