19 juli, 2018

Nåjden som sände sin själ till Uppsala

När samerna skulle kristnas riktade kyrkan sin förföljelse främst mot nåjderna, samernas andliga ledare, och deras redskap trummorna. De förknippades med djävulsdyrkan. Alla trummor brändes och någon enstaka gång fick även nåjder sätta livet till. Här berättas om en lappländsk nåjd som sände sin … [Read more...]

Skyddsandar över Religionshistoriskt jubileum

Den 8 november firades ett jubileum vid Stockholms universitet: det är 100 år sedan religionshistoria kom till som eget ämne inom den humanistiska fakulteten. Kersti Wistrand, som var inskriven vid den religonshistoriska institutionen 1967- 71, var på plats vid högtidlighållandet i en fullbesatt … [Read more...]