12 november, 2019

Manliga sociopater bakom krig?

Det har varit männens krig. Manliga psykopatiska ledares beslut. Manlig narcissism, fåfänga och omnipotens. Revir som skall hävdas och försvaras. Styrkemätning och makt som ska visas upp. Affärsintressen som säljer vapen åt båda sidor och som gynnas av krig. Utökningen av NATO visar dock upp att … [Read more...]

Maktspelet kring kärnvapen III

Kärnvapen är en typ av vapen vars sprängverkan får sin energi genom fission, kärnklyvning av atomer, eller fusion, då atomkärnor smälts samman och bildar större och tyngre kärnor och därvid frigör energi. Efterkrigstidens kalla krig inleddes 1947 av president Truman. Kersti Wistrand redogör för … [Read more...]