10 december, 2019

Djurviskare

Originalartikel på Vetamera, där sker uppdateringar. Djurviskare är en människa som anses ha tillgång till en förmåga att via extrasensorisk perception kunna kommunicera med djur, antingen levande eller döda. Termen "viskare" hänvisar till en medialitet som innebär att kunna uppfatta information … [Read more...]

Hästviskaren Emelie Cajsdotter hos kungens hästar

De arabiska fullbloden i Jordaniens kungliga stall ses som andliga budbärare. Den svenska hästviskaren Emelie Cajsdotter är deltidsanställd där sedan några år tillbaka. Kersti Wistrand ger ett sommartips om Sanna Lundells SVT play-dokumentär som ingår i serien ”Flocken” om hästar. TEXT: KERSTI … [Read more...]

Hästviskare – Telepatisk djurkommunikation II

Djurkommunikation är ett intuitivt språk mellan människa och djur, där man lyssnar med hjärtat. De människor som kommunicerar kallar sig djurkommunikatörer eller djurviskare. Här får vi bl.a. stifta bekantskap med två av våra svenska hästviskare. TEXT av KERSTI WISTRAND Djurviskare brukar inte … [Read more...]