8 december, 2019

Hugen – vikingarnas själsbegrepp

Enligt vikingarnas människosyn hade varje människa en själ, en hugr, som ibland tillfälligt kunde lämna kroppen medan man levde och som gick vidare efter döden.  Vissa speciellt kunniga personer kunde under dröm eller extas/trans placera sin hugr i en djurhamn, dvs. i ett djurs ”skepnad, … [Read more...]

Frank Fools Crow och hans erfarenheter att försätta sig i djurhamn

Kristina Anjou förmedlar här hur hon i en nyligen läst bok funnit ett avsnitt, där den siouxindianske ledaren Frank Fools Crow berättar om hur hans medvetande ibland försätts i ett djur. TEXT: Kristina Anjou och Kersti Wistrand ”På de vindsvepta slätterna i södra Dakota kan man föreställa … [Read more...]

Shamanen hos nordlig urbefolkning

Själva ordet ”shaman” kommer från tunguserna, ett folk i Sibirien, och betecknar en man eller kvinna som innehar en speciell och viktig samhällsfunktion. Denna s.k. arktiska shamanism återfinns hos sibiriska folkslag, samer, inuiter (eskimåer) samt nordamerikanska indianer och utmärks av … [Read more...]

Vikingagudar i fågelgestalt

Inom vikingamytologin kunde en del gudar och jättar ikläda sig en ”hamn”, dvs. anta en djurgestalt. Fruktbarhetsgudinnan Freja uppträdde t.ex. i falkhamn och jätten Tjatse i örnhamn, vilket berättas om nedan. Text av Kersti Wistrand Under bronsåldern hade vi i Norden ett varmt klimat. Det … [Read more...]