25 augusti, 2019

Project Alpha

James S. McDonnell, styrelseordförande i McDonnell–Douglas och intresserad av extrasensorisk perception, tilldelade 1979 en donation på $ 500.000 till Washington University i St. Louis, Missouri , för inrättandet av McDonnell –Laboratoriet för psykisk forskning. Av 200 sökande valdes två personer … [Read more...]

Debunker

Ordet debunking betyder att man förkastar något eller någon såsom falsk. En debunker är en person som har som egennyttigt mål att förkasta företeelser eller personer utan vare sig sund vetenskaplig grundsyn eller journalistisk etik. En debunker har avsikten att krossa och följer enbart sin egen … [Read more...]