7 december, 2019

Är vi mer än våra kroppar?

I en artikel på Newsvoice som presenterar en ny norsk dokumentär av makarna Ragnhild och Terje Toftenes diskuterar forskare som Dean Radin motsvarande tema som Börje Peratt forskat i och presenterat i boken 12 Sinnen. Se Pia Hellertz recension:LÄNK. Artikeln i Newsvoice heter: De existentiella … [Read more...]

Nu blir det tydligt – Wikipedia förmörkas

Nu blir det tydligt skriver Dean Radin på sin blogg den 4 april 2014 Översättning – Pia Hellertz – mars 2016 Original - Now it becomes clear - ”Som jag tidigare nämnt innebär Wikipedia ett problem när det gäller ämnen som faller utanför en avgränsad, naiv bild av verkligheten. Att det finns … [Read more...]