13 november, 2019

“Globalisering, migration och de små ländernas kultur”

Humanistisk Förnyelse tog på 1990-talet över de sommaruniversitet som Timbro och City-universitetet tidigare hållit. Vi vill ge yngre opinionsbildare och akademiker kompletterande etisk-historiska perspektiv på aktuella frågor. Välkommen att söka till Föreningen Humanistisk Förnyelses … [Read more...]

Det Nya Kalla Kriget – lörd 26 sept kl 13

Carl Johan Ljungberg styrelseledamot i HK är väl insatt i rysk historia och har åtagit sig ett seminarium (lörd 26 sept kl 13) på den konflikt som nu utspelar sig i Ukraina och där hela västvärlden engagerat sig i att bestraffa Ryssland möjligen med Finland undantaget. Carl Johan skriver så … [Read more...]

Årsmöte 2014

13 mars 2014 hade föreningen sitt årsmöte och kunde se tillbaka på ett andra verksamhetsår 2013 med spännande inslag och med många artiklar här på HK. Torbjörn Sassersson klev ut ur styrelsen enligt tidigare uppgörelse då nu andra som kände sig varma i kläderna kunde börja ta över. Vi utökade … [Read more...]

Replik till Christer Eriksson – Antikens ateister delar knappast synsätt med dagens ateister

De gamla grekiska naturfilosoferna klarade sig utan teologiska förklaringsmodeller, menar Christer Eriksson i ett debattinlägg på Newsmill.  Men de första religionskritikerna och deras synsätt motsvarar inte tänkandet hos dagens ateister, menar Carl Johan Ljungberg, litteratur- och statsvetare, i en … [Read more...]

Nyhumanisterna Irving Babbitt och Paul Elmer More kan stimulera samhällsdebatten

I en värld där individen främst ses utifrån sina materiella behov och de sociala banden tänjs hårt kan den amerikanska nyhumanismen utgöra viktig inre kompass, hävdar litteratur- och statsvetaren Carl Johan Ljungberg i detta debattinlägg. Text: Carl Johan Ljungberg, PhD i Politics, … [Read more...]