9 december, 2019

Samiska spår II: Syd- och Mellansverige

Arkeologiska fynd, ortnamn, kyrkoböcker och tingsprotokoll visar att sydskogssamerna har bott sida vid sida med den nordiska befolkningen i Svealand och norra Götaland sedan långt före Kristi födelse. Kersti Wistrand fortsätter här sin kartläggning. TEXT: av KERSTI WISTRAND Samernas utbredning i … [Read more...]