22 november, 2019

När Söderhavet blev ett termonukleärt paradis

Nordkoreas provsprängningar och ordkriget med Trump kan ses mot en bakgrund där USA efter andra världskriget ansåg sig ha rätt att idka provsprängningar i Söderhavet också som ett budskap till omvärlden. TEXT CARL-JOHAN LJUNGBERG President Harry S Trumans State of the Union-tal år 1950 … [Read more...]

Maktspelet kring kärnvapen – I

I juni 1946 föreslog president Truman en plan för kärnvapnens avskaffande i FN. USA skulle skrota sina resterande bomber om andra länder inte började bygga några. Sovjet ville emellertid först se att USA skrotat sitt lager, innan de skrev på och diskussionen pågick i månader inom FN. TEXT av Kersti … [Read more...]