23 april, 2018

Totalförbud mot barnäktenskap, förslag från L

Liberalernas ledare Jan Björklund föreslår i dag att riksdagens civilutskott ska köra över justitieminister Morgan Johansson och ta fram ett eget lagförslag. TEXT: Lova Olsson SVT – När regeringen inte får ändan ur vagnen, så måste ibland riksdagen ta egna initiativ. Här menar jag att det … [Read more...]

Tvångsäktenskap med barn

Det pågår en kamp över hela världen för att hjälpa och skydda barn mot att ingå tvångsäktenskap. Sveriges regering har nu skärpt lagen. Barnäktenskap och tvångsgifte ger sedan 1 juli 2014 strängare straff i Sverige. Samtidigt pågår inom flera muslimska länder en förstärkning av lagstiftning för att … [Read more...]