22 september, 2019

Djurviskare

Originalartikel på Vetamera, där sker uppdateringar. Djurviskare är en människa som anses ha tillgång till en förmåga att via extrasensorisk perception kunna kommunicera med djur, antingen levande eller döda. Termen "viskare" hänvisar till en medialitet som innebär att kunna uppfatta information … [Read more...]

Telepatisk kommunikation med djur – I

Sydafrikanskan Anna Breytenbach ägnar sitt liv åt att kommunicera med djur. Hon sänder och tar emot detaljerade budskap genom bilder och tankar och hjälper på så vis både människor och djur. Hon håller även kurser i konsten att kommunicera med djur. TEXT av KERSTI WISTRAND Anna Breytenbach … [Read more...]