21 oktober, 2019

Bildning och senmodernitet – ur pedagogiskt perspektiv

Kersti Wistrand fortsätter här rapporteringen av intrycken från seminarieresan till Åbo Akademi. Arrangör i Sverige "Humanistisk Förnyelse" och eminent reseledare Carl Johan Ljungberg. Finlandssvenska Rita Nordström-Lytz, som arbetat inom skolan som klasslärare och senare rektor i 25 år, är idag … [Read more...]

Konferensresa till Åbo Akademi

Foto: Börje Peratt (Middag på Svenska Klubben Åbo) Den 25 – 28 april 2013 reste 22 deltagare till Åbo för att lyssna till föreläsningar på temat "Kultur och vetenskap som väg till finlandssvensk självförståelse". Arrangör var föreningen Humanistisk Förnyelse under ledning av Soili och … [Read more...]