9 december, 2019

Legitimerad psykolog och har ett livslångt intresse för spontana parapsykologiska upplevelser i allmänhet och för barns tidigare liv i synnerhet.

About Göran B Johannesson

Legitimerad psykolog och har ett livslångt intresse för spontana parapsykologiska upplevelser i allmänhet och för barns tidigare liv i synnerhet.

Pojken med det missformade örat

En pojke på Sri Lanka. Foto: Pixabay Barn som säger sig minnas tidigare liv uppvisar ibland flera olika kännetecken. I omkring en tredjedel av fallen har barnen också ovanliga födelsemärken, medfödda missbildningar av olika slag eller andra fysiska särdrag som har ett samband med fatala skador, … [Read more...]

Att finna den reinkarnerade Dalai lama

Dalai lama är en tibetansk titel som betyder ”andlig ledare med en ocean av vishet”. Leg. psykolog Göran B. Johannesson skildrar här hur vår nuvarande Dalai lama, den fjortonde i ordningen, identifierades. Denne skulle bl.a. uppvisa åtta kroppsliga kännemärken. Fallbeskrivningen återfinns i ”Barns … [Read more...]

Ett barns minne av tidigare liv som stridspilot, 2

James Huston dog i terror och ångest och brändes till döds då hans plan sköts ned av japanerna under andra världskriget. Dessa känslor var levande för James Leininger (född 1998), som även uppvisat mer än femtio minnen, som kunnat verifieras. Leg. psykologen Göran B. Johannesson fortsätter här med … [Read more...]

Ett barns minne av tidigare liv som stridspilot, 1

Lille James Leiningers (född 1998) upplevelser av ett tidigare liv som amerikansk stridspilot under andra världskriget är ett av de tydligaste fallen inom dagens reinkarnationsforskning. Redan innan fyllda två år uppvisade James en passion för gamla stridsplan från denna tid. Göran B. Johannesson … [Read more...]

Barns minnen från tidigare liv: Pojken som hörsammade sin mors böner

Barn som säger sig minnas tidigare liv finns i otaliga länder och kulturer, även USA och Europa. I flertalet fall rör det som om barn i 2–4-årsåldern som under tre-fyra års tid identifierar sig med en avliden person. Leg. psykologen Göran B. Johannesson presenterar här ett fall där lille Patrick … [Read more...]