Göran B Johannesson

5 ARTIKLAR 0 KOMMENTARER
Legitimerad psykolog och har ett livslångt intresse för spontana parapsykologiska upplevelser i allmänhet och för barns tidigare liv i synnerhet.