José Silvas ursprungliga mål var att finna ett sätt som kunde hjälpa barn att förbättra sin förmåga att minnas bättre, lära sig mer och få högre skolbetyg. Erfarenheterna bidrog till att utveckla Silvametoden, ett program för stresskontroll och personlighetsutveckling, som har hjälpt människor att förändra sina liv till det bättre. 1966 hölls de första kurserna i Silvametoden.

TEXT: KERSTI WISTRAND

José Silva ansåg sig ha kartlagt hjärnvågornas frekvenser hos den mänskliga hjärnan i olika åldrar så långt han kunde med den tidens mätinstrument. Året var 1963 och efter hans slutforskning på området har ytterligare hjärnvågor upptäckts. José Silva kom fram till nedanstående kartläggning av hjärnvågorna och motsvarande vakenhetsgrad:

JOSE SILVA´S ULTRAMIND ESP SYSTEM

Fysiska (objektiva) världen
Syn, hörsel, smak, lukt, känsel
Tid och rum


BETA-vågor
(14 -30 cykler/sekund)


”vardagsmedvetande”
Mentala (subjektiva) världen
ESP
Ingen tid – rum


ALFA – vågor
(8-13 cykler/sekund)


medvetandenivåer riktade inåt varar ca 4 timmar om dagen
THETA-vågor
(4-7 cykler/s)
ex. smärtfri kirurgi och tandvård under hypnos
medium trance
Förbindelse med ”högre
intelligens”, ”kreativa källan”
DELTA-vågor
(0,5 – 3,5 cykler/s)
omedveten - medvetslös
nivå mycket djup sömn,
minns ingenting

José Silva hade med egna ögon sett hur patienter kunde opereras utan bedövningsmedel med hjälp av hypnos. De hade fått induktioner, muntlig hjälp, att föras in i medvetandetillstånd där alfa- och thetavågor enligt honom existerade. José Silva började själv experimentera med hypnos, men märkte att hypnosen gjorde försökspersonerna mer passiva och mottagliga. Han fann att en mer individuell kontroll var nödvändig för att förbättra hjärnans inlärningskapacitet. Det gällde att få hjärnverksamheten mer alert än under hypnossessionerna.

Silva mätte hjärnvågorna på försökspersoner i hypnos och amerikanska zen-meditatörer under meditation. De sist nämndas hjärnvågor låg på 5 cyklar/sekund. De mediterande kallade detta tillstånd för ”passiv meditation”. Han fann att dessa personer hade tillgång till samma nivåer som ett femårigt barn.

Slutligen fann Silva att det var på alfavågsnivån som den bästa inlärningen skedde. Målet för honom blev nu att träna vanliga personer att medvetet få tillgång till alfanivå i vaket tillstånd och utan att somna. På så vis skulle de båda hjärnhalvorna kunna synkroniseras och en medveten personlighetsveckling kunna ske, menade han. Mellan 1953 – 63 tränade han bl.a. 20 kvinnor och 20 män att nå 10 cykler/sekund. 1966 inbjöds José Silva till ett universitet för att föreläsa om vad han hade funnit. En grupp åhörare ville pröva på att bli tränade och så började de första betalda klasserna som undervisades i Silva Mind Control. Idag har miljontals människor genomgått introduktionskursen.

Så småningom skrev Silva boken “You the healer”, som beskrev hur metoden skulle användas och hur man med dess hjälp skulle kunna hela sig själv och andra.

Att träna vakenhet på alfanivå

Silvametoden går alltså ut på att genom olika tekniker träna upp en förmåga att fungera medvetet på alfanivå, den nivå man hade tillgång till i 7–14-årsåldern, och därefter öva att använda högra hjärnhalvan samtidigt som den vänstra.

Övningarna omfattar avspänning, koncentration och visualisering. Som hjälpmedel får alla elever som går kursen tillgång till en speciell CD-skiva där man kan lyssna till en inspelad alfa-rytm. Detta för att underlätta och hjälpa till så att man når alfanivå under avspänningspassen. När man väl når denna nivå använder man sig av visualisering och föreställningsförmåga för att nå sina uppsatta mål. Så småningom lär man sig att viljemässigt koppla in sig på alfanivå när helst man önskar eller behöver det.

Här kan du få ett smakprov på Silvametoden:

På alfanivå återfinns såväl dag- som nattdrömmar. Genom att träna sig med Silvametoden, kan man även lära dig vara vaken i sina drömmar och uppleva vad man kallar ”lucid dreams”, klardrömmar, där man själv kan ta kontrollen och styra drömmarna medvetet.

Syftet med metoden

Silvametoden kan användas för både psykisk och kroppslig läkning. Personer med utmattningssyndrom kan lära sig stresshantering och återhämta sig snabbare. Den svenska stjärngymnasten Dudde Sturzenbecker använde den för att läka skador i sin hjärna: LÄNK

Alfanivå är en inre nivå av mental aktivitet, lugn, vila och avspänning. Den har samband med inspiration, kreativitet och inlärning och kan användas för kreativt skapande och ökad intuition. Idrottsmän kan förbättra sina resultat. Skolelever kan prestera bättre. Dessutom kan man intala sig själv att nå den lycka man önskar eftersträva, med tillägget att det alltid ska ske för hela mänsklighetens harmoni och utveckling.

Genom att lära sig att fungera medvetet på dessa andra hjärnfrekvenser får man tillgång till ett vidgat medvetande och kan uppfatta information på annat sätt än genom sina fem fysiska sinnen. Man ska därför inte bli förvånad om sidoeffekter av ESP plötsligt dyker upp i form av t.ex. synkroniciteter, telepatisk avläsning eller klar- och sanndrömmar. Man kommer in på medvetandenivåer och upplevelser som är kända inom religionshistoria, hypnos och transpersonell psykologi.

Mina reflektioner

Modern forskning talar om ytterligare hjärnvågstyper eller frekvensband: SMR-vågor med frekvensområdet 12–16 HZ samt gammavågor (38–90 Hz) med mycket stark mental aktivitet men också uppvisad rädsla samt snabba och ultrasnabba vågor upp till 600 Hz. (1)

Silvametoden har lånat en del från hypnosens induktioner, t.ex. ned- och uppräkning för att uppnå de olika medvetandenivåerna. Det repetitiva ljudet på CD-skivan påminner om medicinmännens och shamanernas trummande för att lättare komma i trans.

José Silva byggde sina teorier delvis på nobelpristagaren Robert Sperry´s split brainteori, som jag själv tog del av under min psykologutbildning på 70- och 80-talen. Då tenterade man även av den ryske läkaren och neuropsykologen A. R. Lurias teori att de båda hjärnhalvorna stod i förbindelse via corpus callosum, hjärnbjälken, men att dessa nervbanor gick mer eller mindre i vila då barnet nådde 6–7 årsåldern. Fil.dr. Lars-Eric Uneståhl, känd för sina goda resultat med mental träning för att höja idrottsmäns prestationer, använde själv samma modell under 70-talet. (2)

Nyare hjärnforskning fokuserar emellertid inte på samma sätt på de båda hjärnhalvorna som man gjorde tidigare, delvis på grund av att dessa patienter med kirurgiska hjärningrepp snart alla är döda och att sådana experiment inte längre går att utföra. Idag använder man istället magnetresonanskameror med vars hjälp man kan se vilken del av hjärnan som är aktiv i ett visst ögonblick genom att mäta blodflödet. Enligt studier med hjälp av magnetresonanskamera använder kreativa personer inte höger hjärnhalva mer än andra. Känsloreaktioner skapar inte heller större aktivitet på den högra delen än den vänstra. Hjärnhalvorna sägs komplettera varandra och det hela sägs mer likna ett nätverk utspritt över hela hjärnan, där förbindelserna är minst lika viktiga som de aktiva regionerna. LÄNK  Det går dock över min förmåga att jämföra hjärnvågor orsakade av elektriska strömningar med ökade blodflöden. Jag har helt enkelt inte kunskaperna i modern hjärnforskning. Den intresserade får därför själv leta sig vidare nom denna spännande litteratur!

Hur det än är med förhållandet mellan hjärnhalvorna samt mind – brain- förhållandet så fungerar Silvametodens övningar mycket väl detta till trots – och till de utövandes glädje! Metoden ger alltså en god chans till snabbare återhämtning vid t.ex. utmattningssyndrom.

I en följande artikel kommer jag att redovisa experiment med tibetanska buddhistmunkar och de gammavågor som uppmätts hos dem under meditation.

Kersti Wistrand

Källor: Anteckningar från Silvakursen, youtube med Silvametodspresentationer.

Referenser: 1. http://nervsystemet.se/nsd/structure_1020 2. http://idrottonline.se/OKDenseln/globalassets/ok-denseln/dokument/diverse-traningsartiklar/allmaent-foeraendras-personligheten-av-integrerad-mental-traening.pdf?w=900&h=900

2 COMMENTS

  1. hej Kersti, mycket intressant jag har själv jobbat mycket för ca 20 år sedan med denna metod och måste säga att den varit fantastisk. Nu vill jag ta den till nästa nivå och undrar om du är öppen för samtal.
    Med vänlig hälsning,
    Göran Gennvi

  2. Hej Kersti är själv intresserad att lära mig denna metod men har svårt att hitta vem eller var någonstans denna metod lära ut. Ser att du skriver att en av dina källor är från dina egna anteckningar från Silvakursen. Tacksam om du kan och har möjlighet att dela information om var du har gått denna kurs. Bästa hälsningar Christina Sandström

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.