Hälsans mentalitet

8
3767
Bild: National Health Federation-Sweden
Bild: National Health Federation-Sweden
Bild: National Health Federation-Sweden

Under några år har jag följt striden mellan alternativmedicin och skolmedicinen och har beskrivit en del av kampen både i artiklar och inte minst i mina böcker. Jag har även redogjort en del för hjärnans förmåga och då inte bara placebo utan även mentalitetens påverkan på hälsan.
Mot detta står en hård kommersiell vilja finansierad av läkemedelsindustrin som tillsynes försvarar sig med naturvetenskapliga argument. Den ser till att också förmedla sig via tidningar och medier inte minst Sveriges Radio och SVT.

TEXT: Börje Peratt

National Health Federation skriver:

Människan och naturläkekonsten hör ihop sedan årtusenden. Under generationer har de samlade kunskaperna resulterat i olika behandlingsmetoder, som hjälper kroppen att bibehålla hälsan eller att återställa den när kroppen drabbats av sjukdom.

Dagens behandlingsmetoder inom naturläkekonsten är främst inriktade på att stödja kroppens självläkande funktioner eller att hjälpa sådana organ som inte riktigt klarar av sin funktion längre. Bland dessa behandlingsmetoder kan nämnas örtmedicin (fytoterapi), homeopati, vitaminer, diet, fasta, omslag och inpackningar, olika former av massage, akupunktur, badkurer, motion samt luft- och solbad.

Jag kan här lägga till en rad andra metoder som yoga, meditation, suggestion och inte minst bön. Samtliga har i vetenskapliga studier haft positiva effekter som validerats.

”Bön
Bön har både en social, individuell och en mystiskt oförklarlig påverkan. Att be för framgång eller att det bästa ska ske är något helt annat än övertro. Här har bönen den mentala effekten att preparera människan för ett positivt tillstånd eller en positiv effekt. Det kräver en ödmjukhet inför resultatet. Må det bästa ske är något helt annat än att kräva ett visst resultat. En sådan bön kan ha lugnande effekt, kan samla en grupp och smitta av sig positivt.
Det är inte nödvändigt att be till en speciell Gud utan det kan räcka med att be till det högsta Goda, till Alltet eller bara be utan bestämd Givare.
Omfattande studier med dubbelblindtest har visat att anonyma bönegrupper tycks påverka anonyma mottagare (hjärtsjuka eller andra patientgrupper) på ett avgörande positivt sätt. Denna mystiska påverkan har förklarats som en kraft, ännu ej vetenskapligt definierad men känd och använd sedan tusentals år.”  Jag återger flera sådana exempel med referenser i Tolv Sinnen. [1]

Integrativ medicin

När vi idag har både skolmedicin och alternativ medicin som tycks stå på var sin kant kanske man kan be för en mer öppen dialog och respekt. Det är inte antingen- eller utan det finns mycket både – ock. Jo jag vet Osherdonationen hade till syfte att undersöka detta och att underlätta en sådan utveckling. Man kallade det integrativ medicin. Vi vet sedan hur det gick.  Jesper Jerkert, musikforskare vid KTH, skrev som ordförande i den ökända föreningen Vetenskap och Folkbildning ett hotfullt brev till Martin Ingvar (forskningsansvarig vid Osher Centrum):

.. Jesper Jerkert betonade hur man absolut inte skulle gå tillväga för att undvika att framstå som ”omdiskuterad och ifrågasatt person”. Mot detta underliggande hot kan vi se hur Osher centrum blev ett instrument för VoFs kampanj. Den nya inriktningen avspeglade sig i valet av rådgivare och förklenande uttryck för alternativmedicinen. [2]

När det nu är troligt att läkemedelsindustrin dragit igång en ny kampanj [3] för att underminera den alternativa medicinen är det angeläget att försöka undersöka dess uttryck. 

Vi måste ställa oss frågan om målet är att utplåna alternativa lösningar. Uppenbarligen är det hur som helst budskapet bakom Larhammars senaste framträdande i P1. Det fick mig att minnas våra trevliga samtal innan jag ens visste vad VoF var. Han framstod kunnig och seriös. Det har senare visat sig att han går i spetsen för striden mot alternativ. Och de han har angripit har råkat mycket illa ut såsom Sanna Ehdin (Den självläkande människan) och nu Erik Enby. [4]

Varför får plågoandar utrymme för sina VoF kampanjer i Sveriges Radio? Nu senast i ett program som heter ”Kropp och själ”? [5] Vem ger föreningen VoF fritt fram i vår folkradio via externa bolag?

sr_kroppochsjalSR skriver följande i fet stil: ”Behandlingen, som helt saknar vetenskaplig grund,” [6]

Om man nu attackerar en medicinsk inriktning och påstår att den helt saknar vetenskaplig grund bör man väl ha kollat det utifrån journalistisk metod (gå till källan) etik (sök fakta) även om man saknar vetenskaplig kompetens.

I min bok Tolv Sinnen från 2012 [7] har jag formulerat det så här. Citat:

Biofysik är den del av biologin som omfattar studiet av fysikaliska egenskaper hos vävnader, celler och fysikaliska förlopp och Biokemi studerar molekyler och kemiska processer som förekommer i levande organismer. Hit hör bland annat ämnesomsättningen och en del av genetiken (molekylärbiologi). Till biofysiska metoder hör röntgen och magnetljud som tillämpas för diagnostik. Dessa kan även rubriceras som ”frekvensmedicin” ett område där man teoretiskt kan tänka sig flera användningsområden. Hindret kanske är kommersiellt. I så fall spelar möjligen motiven bakom biokemin in. Det är ju där läkemedelsindustrin tjänar sina pengar. En utveckling av frekvensmedicinen skulle kunna utgöra ett kommersiellt hot och det är därför ett område som vissa företrädare för skolmedicin och läkemedelsföretag bekämpar hand i hand. Detta motstånd har en lång historik.

Frekvensteknik kallas metoden att framkalla helande förändringar i huden och kroppen via elektromagnetism. Den tyske biofysikern Fritz Albert Popp vid universitetet i Heidelberg har bedrivit grundforskning inom cellkommunikation. Hans resultat pekar på att celler omges av ett elektromagnetiskt svängningsfält. Även kroppen är därför omgiven av ett fält som innebär en förtätning av de enstaka cellernas svängningar. Popp menar att cellerna kommunicerar via kroppens eget kommunikationsnätverk och att den biokemiska informationen kommer i efterhand som ett resultat av svängningsinformationen. Popp har även visat att det går att styra processen i cellerna genom att påverka deras svängningsfält.
I Tyskland används metoden inom den ordinarie sjukvården mot allergier och tarmbesvär.

Ett ryskt team av läkare och vetenskapsmän vid Sotji Universitet, under ledning av Alexander Karasev, utvecklade i slutet av 1970 en behandlingsmetod med hjälp av elektriska signaler för att stimulera immunförsvaret. Tekniken kom att kallas bioenergimedicin.”  (Slut citat sid 26-27) [8]

Sammantaget är frekvensmedicin redan etablerad inom sjukvården och att då påstå att den ”helt saknar vetenskaplig grund” är en kanske inte en avsiktlig villfarelse från producenten men det blir ett rejält klavertramp.

”Kropp och Själ” ja. Efter att ha lyssnat på en del avsnitt i P1 så undrar jag också var själen finns i dessa program. Jag har ställt frågan till Stina Näslund och hon skriver att det ”är ett hälsoprogram som handlar om allt från träning till psykologi och medicin”.

– Hur kommer det sig att Vetenskap och Folkbildning via Larhammar får utrymme att ensidigt angripa läkaren Enby som uppenbarligen inte fick en rimlig chans att beskriva sin forskning innan han ställdes inför status quo?

Fick inget svar på den frågan. Stina Näslund, du är välkommen att förtydliga dig. Särskilt intresserad är jag av hur det kommer sig att ni tar er rätten att smutskasta Erik Enby.

Börje Peratt

Se Pia Hellertz anmälan till Granskningsnämnden

Referens

1) Vidskeplighet Börje Peratt Utforskaren 15 aug 2012

2) Christer Sturmark och pakten mot alternativmedicinen, Börje Peratt Newsvoice, 29 0kt 2011

3) Nu pågår en intensiv mediakampanj för att krossa alternativmedicinen, Torbjörn Sassersson Newsvoice 2 april 2014

4) Näthat toppen på isberget Del 8 – Näthatets hydra Börje Peratt, Utforskaren 2 mars 2013

5) Doktorerna som inte går att stoppa, producent Stina Näslund produktionsbolaget FILT, Sveriges Radio, P1, 1 april 2014
6) Cancersjuka erbjuds falsk behandling SR P1, 25 mars 2014

7) Tolv Sinnen, (2012) Börje Peratt,  Enebyberg. ISBN 978-91-977880-2-1

8) Trots omfattande internationell spridning av (SCENAR: Self-Controlled Energo Neuro Adaptive Regulation) metoden är det svårt att finna några experimentella studier rapporterade i någon känd vetenskaplig tidskrift. Därvidlag har man uppenbarligen inte fått ut sina eventuella resultat. Det är absolut en allvarlig brist som sår tvivel. Skulle någon finna en sådan studie är det intressant.

Se också Patientens Pris

Skriv på listan och protestera mot Martin Ingvars blufforskning på Oshercentret

 

8 COMMENTS

 1. Som läkarstuderande vid Karolinska institutet var jag med att grunda föreningen ”Forum för Alternativ medicin” 1977 och var dess ordförande under de första två åren. Syftet var att skaffa fram information för de blivande läkarna i vad vi idag benämner integrativ medicin. Olika representanter och föreläsare inbjöds till ”Karro” på kvällstid och intresset var stort, inte minst för att den färdigutbildade läkaren kommer i kontakt med patienter som ibland genomgår ”alternativmedicinska” behandlingar jämsides med skolmedicinen. Vår förening, bestående av drygt trettio läkarstuderanden, var också delaktig i Karros remissinstans och stödde förslaget att Doctors of chiropractors (femårig utbildning) skulle legimiteras, så att högkostnadsskyddet skulle gälla. På samma vis stödde vi förslag att akupunktur skulle få utövas av sjukvårdspersonal, vilket också gick igenom, om än endast i kortare kurser. Inom föreningen ordnade vi också en tvåterminsutbildning i akupunktur.

  Inom denna förening inbjöds John Audette, en av pionjärerna inom den amerikanska forskningen, 1981. Vi ordnade program i Vetenskapens värld i P1. Vi ordnade även ett välbesökt tvärvetenskapliga seminarium kring medvetandet och döden, som lade grunden till den första svenska boken kring NDU. Vi var också delaktiga i att dr Elisabeth Kubler-Ross kom hit och höll föreläsning i ”fullsatt hus” på Stadsteatern, som då låg vid Norrmalms torg.

  Under denna tid (1979) doktorerade läkaren Nils-Olof Jacobson på naturläkemedel med sin avhandling ”Naturläkemedel och okonventionella behandlingsmetoder; en socialpsykiatrisk undersökning av erfarenheter och attityder hos läkare och allmänhet”. Nils-Olof Jacobson har nyligen hört av sig till denna nättidningsredaktion och inom kort kommer en artikel att publiceras byggande på hans forskning kring medvetandet och döden. —

  — Jag hoppade av läkarutbildningen för att övergå till psykologiutbildningen i hopp om att kunna bedriva forskningen kring NDU där, men kan säga att intresset för alternativa behandlingsmetoder var ganska stort bland läkarstuderanden under denna tid ovan. Jag utgår ifrån att intresset finns hos en hel del läkare även idag om även i oorganiserad form. Det vore bra om dessa läkare gjorde sin stämma hörd!

  Frekvensmedicinen kom jag själv i kontakt med i början av 80-talet då jag av nyfikenhet prövade på en behandling med ljud utförd av en nyzeeländsk terapeut. Jag har vid långt senare tillfällen också av nyfikenhet prövat på kinesologi kombinerad med tibetanska cymbaler i olika storlekar, vilka lades på olika ställen av kroppen och gav ifrån sig starkt vibrerande frekvenser. Detta har används kanske i tusentals år inom den tibetanska medicinen till att bl.a. lösa upp energiblockeringar. Inom den indiska ayurvediska medicinen kan olika mantran användas (sjungande av bokstavskombinationer i olika tonlägen med tankeinriktan på dit hörande kroppsdel.

  Att ljudets frekvenser påverkar lärdes under 40-talet ut inom det militära, där soldaterna uppmanades att gå i otakt över broar för att dessa inte skulle rasa på grund av de frekvenser som skulle kunna förstärkas vid taktfast gång. Det är också känt att höga toner kan spräcka kristallvaser.

  • Jo Kersti, det fanns en tid av ärlig och uppriktig vetenskap med ett djupt intresse av att undersöka och förstå. Du var med på den tiden. Samtidigt var det många som blev skrämda och som inte vågade ge sig ut på den grenen. Det fanns också ideologiska och ekonomiska motiv som såg denna tids upptäckarglädje som ett hot mot egna intressen. Allteftersom kom de hotade och skrämda att förena sig i grupperingar som aktivt kom att motarbeta alla uttryck för alternativ. Jag sorterar in dem under ”antihumanister”.

   Och varför ska det heta alternativ egentligen. Många etablerade kunskaper och metoder inom läkekonst har vuxit fram ur 1000-årig empiri. I Indien Ayur Veda i Kina Akupunktur och i Grekland den moderna läkekonstens kanske mest kända figur Hippokrates, ”läkekonstens fader” som förordade ödmjukhet och var emot ingrepp som riskerade skada (Hippokratisk medicin). Ja här har läkemedelsindustrins produkter gått stick i stäv med den hippokratiska etiska ed som varje läkare känner till.

   Det finns många försök att namnge olika metoder. Skolmedicin och Alternativ medicin är den vanligaste uppdelningen. Integrativ en annan. National Health Federation-Sweden använder begreppet Naturläkekonst.

   Tyvärr sorteras en mängd påfund in inom alternativ medicin vilket undergräver denna riktning och spär på kritiken.

   Samtidigt har vi sett många fruktansvärda metoder inom skolmedicinen så låt oss för en gång skull klara ut att begreppet ”beprövad erfarenhet” är lika rostigt och otätt som en sjunken pråm.

   Hur vi ska kunna återta en samverkan mellan de olika skolorna är nästa fråga. I Indien har man dem parallellt i utbildningen och efter fullgjord grundutbildning kan man sedan välja inriktning.

   Men för att få till en sådan utbildning måste vi först göra upp med dem som idag försvarar en rigid skola för läkare som gynnar läkemedelsindustrin som i sin tur gynnar en mycket osund kraft i samhället.

 2. Jag vet inte om det finns någon ”alternativmedicinsk” förening kvar på något medicinskt lärosäte idag. Även på 70-talet fanns de stora läkemedelsbolagen som köpte läkare genom gratiskonferenser mm. Vi var mycket medvetna om detta, arbetade för det och lyckades bjuda motstånd på vår nivå. Var helst några eldsjälar går samman kan stora saker uträttas. En ensam eldsjäl kan f.ö. också åstadkomma underverk. Därom vittnar världshistorien.

  Läkemedelsbolag och intresseorganisationer kan inte påverka medicinska föreningar och deras arbete och program så länge det rör sig om studietiden. Den demokratin lär existera än idag och det gäller att de goda motkrafterna organiserar sig.

 3. Att lyssna på en ton som har frekvensen 528hz läker skadade DNA strängar och botar cancer och är vetenskapligt bevisat!

 4. Grundsjukdom , cancer i 22 år, aggressiv,opererad 15 ggr.Den som levt längst är 13 år , jag har haft det i snart 23 år. Och tänker fortsätta leva.Beh. mig själv med magnettrumma , laser ,gurkmeja, brännässlepulver, shagate, kollidialt silver, äter varje dag lingon , blåbär mm.Fick en hj.infarkt -06 , vid en op. blev hj.medicin och blodtr.medicin.-värk. slutade med medicin , och har perfeckta värden utan med. Min hj.läkare , undrade hur jag kunde sluta med med. för hon hade sagt, äta hela livet.jag sa, kan inte äta med. om jag ej behöver, och har bra värden.Hon var stött , det får hon vara.Infarkten =hål på ena klaffen, sett det när det skannades, blodet slungades ut. Min hj.läkare ville ha en MR kamera för att se, så blev det , det som fanns var ett ärr. Mina prover är perfekta.Har också upplevt några stora mentala händelser, som gett sån insikt och lärdom , som jag aldrig skulle fått utan min sjukdom, som var en felbeh. Jag tackar för alla artiklar och håller med att så är det, naturen har så mycket, bara lära sig .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.