Naturalismens intolerans sänker humanioran och urholkar humanismen

6
2718

Pseudovetenskap sprids okritiskt anser nio LundaprofessorerDEBATT. Den 31 okt ansattes en ensam forskare av nio andra forskare på Lunds Universitet i en artikel på SvD. Attacken har föregåtts av en studie som hävdar evidens för telepati. Reaktionen är ett exempel på vad som ska avskräcka forskare från att ge sig in på tabubelagda områden. Nio professorer vid Lunds Universitet går samman för att i en av våra största dagstidningar genomföra en offentlig och ”akademisk” avrättning av en kollega, skriver Börje Peratt.

Psykologi är ett vetenskapligt fält som vill studera medvetandet och fenomen som kan vara svårförklarliga. Ett sådant område rör telepati. Somliga kallar det paranormalt. För andra är det fullständigt naturligt och normalt även om det är svårfångat. Ungefär som kvant, ett naturvetenskapligt fält med svårförklarliga och motsägelsefulla fenomen.

Humanism – ett vetenskapsfält som inskränks

Aftonbladet, Lund, tankeöverföringInom kvantforskning skjuts stora pengar till för att söka svar. Humanismens vetenskapsfält är i sammanhanget satt på undantag. Naturvetenskapligt orienterade representanter har av och till attackerat humaniora som nu lider svårt av neddragningar. En fråga man kan ställa sig är om detta ingår en strategi att avpollettera humaniora till förmån för de strikt naturvetenskapliga fälten.

Under många år har humaniora förlorat medel för att ens kunna erbjuda lärare och handledare till sina elever. Det har gradvis skett en förskjutning till naturvetenskapliga institutioner.

Juni 2010 slog Svensk Näringsliv in en ny spik i kistan, läs artikeln ”Sänk studiestödet för humaniora”.

Initiativ till försvar för humaniora är också ett försvar för humanism.

Juli 2010 samlades 10000 elever från fakultet över hela Sverige under projekt Athena för att få fram ett manifest mot urholkningen av humaniora. Så här långt har Svensk Näringsliv med naturalismens  opinionsbildning (VoF m fl) lyckats vingklippa humanioran så att studenterna står utan lärare och handledare. Forskningen inom humaniora blir alltmer decimerad. Situationen har för länge sedan passerat kris och katastrof och närmar sig nu utrotning. Med detta riskerar också vår kultur att rämna.

Humanismen och humaniora är en förutsättning för förståelse av människan

Lund ParapsykologiHumaniora omfattar många inriktningar, språk, psykologi, pedagogik, konstnärliga uttryck som alla har stor betydelse för hur vi formar vår kultur. En del av dessa inriktningar och uttryck kan vara provocerande inte minst inom estetik och psykologi.

Humaniora är den akademiska formen av humanism, den hotas av fördomar och organiserat motstånd.

Poul Thorsen testamenterade sin förmögenhet till det universitet som ville bedriva forskning för telepati, klärvoajans och liv efter döden. Lund inrättade en professur 2005, Etzel Cardeña tillsattes och intervjuades av Aftonbladet. Här tillstod Cardeña som primärt forskar i hypnos bland  annat tron på tankeöverföring (telepati). Detta föranledde ett frontangrepp mot Cardena.

Vi ska se detta mot en bakgrund av att Vetenskap och Folkbildning inte bara kritiserat utan förföljt och kränkt personer som berört detta ämne och delat ut förvillarpris (författarinna Eva Moberg 1999). VoF har länge bedrivit en aggressiv opinionsbildning mot allt som angränsar till sådan vetenskap som man anser inte ska bedrivas.

Nu har nio professorer vid Lunds universitet uteslutande inom naturvetenskaplig disciplin gått samman för att officiellt i en debattartikel åter attackera Cardena. Man skriver:
NewsVoice: Nio professorer försöker psyka ut parapsykologiprofessor

”Inom praktiskt taget hela forskarvärlden betraktas parapsykologi i dag som pseudovetenskap. (Lunds universitet ståtar med världens enda professur i ämnet.) Karaktäristiskt för parapsykologi och liknande vetenskapliga avarter … ”

”Pseudovetenskap”, ”avarter”, ”hela forskarvärlden”. Denna retorik där man tar hela världen som meningsfrände är kriterium på pseudovetenskap. De säger sig efter sina påhopp vilja hjälpa till med statistik. Har man då själv närmat sig Cardeña för att bistå?

Knappast.

Kritiken brister i trovärdighet. Vem av dessa nio skulle vilja bidra till utveckling av parapsykologisk forskning?

Naturvetenskapliga representanter angriper humaniora och humanism

SvD - Etzel Cardena: stöd för telepatiI själv verket råder inom små högljudda delar av den svenska akademiska världen en dogmatism där man ska undvika sådan inriktning som gör att man framstår som ”tvivelaktig figur”.

”Tvivelaktig figur”  är ord som dåvarande ordförande vid VoF, Jesper Jerkerts (vid KTH) skrev då han ansåg att Martin Ingvar, Osher Centrum KI, inte skulle forska på homeopati.

Martin Ingvar tror inte på att vatten har ”minne” och ifrågasätter det som en medicin. Men under Almedalveckan 2011 kunde en stor publik bevittna Fuglesangs omtöcknade tillstånd i direktsänd TV efter att ha proppat i sig homeopatiskt sömnmedel. Så det kanske skulle varit värt en studie som det ändå via Osher Centrum fanns finansiering till.

Hoten om att bli uppmärksammad som tvivelaktig kan äventyra ens karriär och det orsakar självcensur. De som piskar på är Vetenskap och Folkbildning med sitt förvillarpris. En av de nio undertecknarna till här refererade SvD artikel, Germund Hesslow tog avstånd från både VoF och förvillarpriset 2011 och gick ut med ett öppet brev (Newsmill).

-”I mina föreläsningar om den vetenskapliga kulturen brukar jag avsluta med en maning till saklig diskussion och ett avståndstagande från mobbning av oliktänkande … ”

Germund Hesslows öppna brev avslutas med:
SvD - Lund studerar tomtar och troll

Om man är angelägen om att befordra en rationell och öppen diskussion, är det normalt viktigare att rikta sin kritik mot mäktiga, inflytelserika personer och organisationer än mot dem som befinner sig i utkanten av den offentliga debatten. Det är således viktigare att hålla efter sanningens dödgrävare inom universitet och statliga organisationer än att håna människor som är i underläge.”

Men, artikeln den 31 okt 2012 i SvD är ju ett uttryck för det Germund Hesslow skrivit att han föraktar! Kritiken rör egentligen inte vetenskap utan konservativ ideologi som försvarar ett materialistiskt och trångsynt förhållningssätt.

Det är just detta som skrämmer seriösa forskare i Sverige från att ge ut sina resultat här. Att nämna någon av dem här som direkt till mig bett om att få slippa ”hängas ut” blir inte bara etiskt olämpligt de riskerar sina jobb och möjligheter till publikationer.

SVT pseudovetenskap

Forskare med högsta akademiska titlar har rent av förbjudits av sina arbetsgivare att ta upp icke godkända ämnen. Så här har VoF lyckats med att censurera vetenskapen.

Internationellt finns också en problematik som begränsar forskare men studier i det s k paranormala fältet är ändå mer vedertagna och ett omfattande internationellt samarbete pågår som rör exempelvis nära-döden upplevelser (Aware Study).

För övrigt med en design som flera NDU forskare är tveksamma till, inklusive mig själv. Men Aware Study är ändå ett ambitiöst försök.

Humanismen och humaniora, Davids kamp mot Goliat

Etzel Cardena, replik i SydsvenskanÄr det så att här i Sverige görs bara stora satsningar på medicin (KI), fysik och teknik (KTH)?  Är det så att humaniora forskare har lämnat institutioner och Sverige för att få arbetsro på annat håll? Sverige framstår hur som helst vid en jämförelse på detta område som bakåtsträvare och vetenskapsfördärvare.

Mot denna bakgrund blir en enda professur i parapsykologi något extraordinärt, många sökte men det stack rejält i ögonen hos andra i den akademiska världen. Angreppen 2005 var inte nådiga. 2010 kan vi läsa denna artikel (i Newsmill) som ifrågasätter parapsykologi på Lunds universitet.

2012 kom Cardena med en studie på telepati som kan tyckas undermålig och den kan kritiseras men på vilket sätt? När forskare vid KI nyligen framhöll en studie som banbrytande (Placebo fungerar även omedvetet) på ett upplägg som är omdiskuterat skrevs ingen debattartikel i SvD och framförallt bildades ingen mobb av nio professorer för att kasta ut forskaren.

LUM Etzel Cardena, telepatiMobb kanske är ett för starkt ord. Men vad ska man kalla det då nio experter måste täcka upp för varandra då man officiellt attackerar en kollega som står ensam? Har de nio sammansvurna överträtt vad som är rimligt i en öppen debatt? Räcker det inte med att kalla en kollegas fält för ”avart”?

De nio Lundaprofessorernas angrepp på Cardena är uttryck för något som länge varit ett hot mot vetenskapen, humaniora och särskilt psykologi.

På samma sätt som kvant utgör en del av naturvetenskapens ämnen utgör parapsykologi en del av psykologi om medvetandet och borde få prioriterade medel till forskning.

Humanismen och humaniora i händerna på politiken.
2011 kom Jan Björklund i Almedalen med löften om satsningar på humaniora (400 milj kr) men 2012 kom en proposition med fokus på medicin och inget nämndes om humaniora. Att de som vill avpolletera humaniora har lyckats med sin bearbetning kräver ingen Sherlock Holmes analys.

Vi ser fram emot en proposition med kraftfullt lyft för humaniora och den vetenskap som är av avgörande betydelse för förståelse av medvetandet. Det är ett beslut på högsta politiska nivå som måste motstå bearbetning från antihumanismens håll.

Börje Peratt

Ordförande  i föreningen Humanism & Kunskap


Ytterligare debatt

Ystads Allehanda: Hemsökt universitet

Sverige Radio, P1: Experiment på tankeöverföring

6 COMMENTS

 1. Vad är det som är så viktigt med Humaniora och Humanistisk forskning i samband med det paranormala? Telepati, klärvoajans och liv efter döden är bundet till Humanioran genom litteraturvetenskapen och en genre som kallas Fantasy och endast där inom genren förstås uttrycken likartad av de flesta människor i vår kultur. Det är förledande att alla människor, nästan, förstår innebörden av uttrycket ”…i Sture bor en tretusen år gammal Egyptisk ande som heter Ambres…”, men det kräver också insikten att nästan ingen tror på uttrycket ordagranna innebörd. De här orden och uttrycken som det paranormala beskrivs med är mera lik beskrivningar om att åskan orsakas av ”…orsakas av att Tor kastar sin hammare då han slåss med jättar…” och andra uttryck från en sedan länge svunnen era i vår kultur.
  Det paranormala passar lika illa inom Humaniora som Naturvetenskapen den behöver en helt fristående akademi och en ny språkdräkt.

  • Tack för din åsikt. Den passar jättebra som kommentar på ett forum om folklivsforskning eller kanske rollspel. Här är det vetenskap, humaniora och paradigmskifte gällande vårt kunskap som diskuteras. Inte tro och ”fantasy”.

   Tips:

   Institutet för folklivsforskning
   http://www.nordiskamuseet.se/publication.asp?publicationid=1323

   Fantasyforum
   http://www.fantasyforum.se/

   Rollspelsforum
   http://www.rollspel.nu/forum/

   Tolkiensällskapet Forodrim
   http://www.forodrim.org/

   • Varför är det så viktigt att föra upp ämnet som Humaniora och inte naturvetenskap? Och omvänt varför inte betrakta det övernaturliga som tillhörande naturvetenskapen?
    Är inte tro, Fantasy, folklivsforskning eller fenomenet rollspel likvärdiga att beforska med humaniorans vetenskap?
    På vilken grund är kommentaren passande i folklivsforskningen och inte språkforskningen som jag menar? Ser du inget gammalmodigt i språkbruket hos många entusiaster till Parapsykologi och andemedier?
    Om du kan tänka dig till denna språkliga kulturspricka, så kan du kanske också tänka dig en ny vokabulär i och om de paranormala fenomenen som är lättare att ta till sig. Som inte rör upp gammalt vidskepligt bottenslam som kritikern av ämnet idag gärna pekar på.
    Många, de flesta, vetenskaper har sitt eget språk. Det är det jag kritiserar, Parapsykologins språk.

    • Jag är benägen att hålla med dig bitvis. Var parapsykologin hör hemma anser jag är inom psykologin, där den fanns innan man hittade på ordet parapsykologi och därmed sköt ut den från en redan etablerad disciplin.

     Men jag tror inte vi nödvändigtvis finner svaren där, alltså fungerande teoretiska modeller som förklarar fenomenen. Där kommer fysiken in som en bra kandidat, och då har vi med naturvetenskapen.

     Tro, fantasy, folklivsuppfattningar kan höra till humanioran likväl som psykologi. Mycket där rent fenomenologiskt handlar, utifrån mina erfarenheter, om tankeformer. Former skapade av tanken med eller utan realitet.

     Jag håller helt med dig i att ett gammalt och ut-daterat språk används av entusiaster av spiritism etc. De borde verkligen kasta mycket och börja om på nytt, annars rör de sig i ett konstant vidskepligt bottenslam, bra uttryck, tack för det.

     Ett försök att förnya parapsykologins språk har organisationen IAC försökt bygga upp. IAC, International Academy of Consciousness.

     Se deras ordlista: http://www.iacworld.org/english/glossary

     Här har vi många ord att bita i. Definitionerna kan låta komplicerade, men med någon form av erfarenhet av medvetandeprojektioner etc kan man förstå dessa termer mer eller mindre.

     Några exempel:

     Homo sapiens serenissimus – The consciousness which is integrally experiencing the condition of lucid serenism. The Homo sapiens serenissimus is the most evolved level of consciousness who still reborn, being, therefore, in its final evolutionary stages in the intraphysical dimension. Popular synonym: serenissimus.

     Animism (Latin: animus, soul) – The set of intracorporeal and extracorporeal phenomena produced by the intraphysical consciousness without external interference. For example, the phenomenon of lucid projection induced by one’s own will.

     Barathrosphere (Greek: bárathron [abyss] + sphâira [sphere]) – Pathological extraphysical dimensions on the Earth’s paratroposphere, where communities of anticosmoethical, parapsychotic, and disturbed extraphysical consciousness are based. Synonyms: barathrum, gehenna, umbrae, limbo, dismal dimension, netherworld, intrusionsphere.

     Consciential basement – The phase of infantile and adolescent manifestation of the intraphysical consciousness up to adulthood, characterized by a predominance of more primitive strong traits of the multivehicular, multiexistential and multimillenary consciousness.

     Consciential era – That era in which average intraphysical consciousnesses find themselves sufficiently evolved, through the impacts, redefinitions and revolutions created through their experiences of lucid projectability, implanting self-conscientiality first and foremost.

     Conscientiocentrism – The social philosophy that concentrates its objectives on the consciousness itself and its evolution. Conscientiocentrism is a subject covered by conscientiocentrology, the subdiscipline of conscientiology that studies the creation and maintenance of the conscientiocentric institution based on consciential and employment bonds – like a consciential cooperative – in conscientiological intraphysical society.

     Existential moratorium – An extension of (a complement to) intraphysical life which is provided to select intraphysical consciousnesses according to their holokarmic merit. The existential moratorium can be either deficit-based (lesser), an existential minimoratorium; or can be profit-based (greater), an existential maximoratorium, with regard to the results of the individual’s existential program.

     Parapathology – Pathology of the vehicles of manifestation of the consciousness, excluding the human body or soma. It is a subdiscipline of conscientiology.

     Parapsychophysical repercussions – Reactions between two vehicles of consciential manifestation, when they come into contact with each other. This can occur between different vehicles of one consciousness or between similar vehicles of two or more consciousnesses. These repercussions can be intraphysical and extraphysical.

     Waking discoincidence – The parapsychic condition of the intraphysical consciousness projector in which one perceives that the psychosoma is outside the state of coincidence, while in the full ordinary, physical waking state, without feeling completely integrated in the soma. This generates the intensification of paraperceptions and energetic and parapsychic phenomena. Synonym: waking non-alignment.

  • Jo PL jag håller med det kan behövas ”en helt fristående akademi och en ny språkdräkt.” Jag föreslår en rad förnyelser i mitt projekt ”Om Medvetandets Uppkomst” http://medvetandetsuppkomst.wordpress.com/ och de både böckerna som hitintills givits ut har förslag på ny terminologi.

   Mitt förslag på en ny disciplin är EMOLOGI (emotion + logik). Skälet till detta är för att just emotioner har så stor betydelse för varseblivningen. Och dessa emotioner har i naturvetenskapens slagsida nedvärderats och undanhållits. Emologi handlar om att försöka både förstå och respektera deras fundamentala betydelse och likställa dem med logikens normalt sett rationellare sätt att beskriva världen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.