Verksamhetsberättelse 2013

Humanism & Kunskap -Verksamhetsberättelse för året 2013

Vi har under året (2013) haft fem arbetsmöten/styrelsemöten 12 mingelmöten, tre researrangemang med seminarier, en konferens och puffat för ett antal föreläsningar i Stockholm med omnejd.

Datum för dessa finns redovisade nedan.

Som årets höjdpunkter framstår resan till Åbo i april och resan till Medevi Brunn i juli. Invalet av hedersmedlem Sören Brynielsson var också en vacker händelse.

Förutom alla dessa möten har vi också haft en hög frekvens av artiklar på vår hemsida.

Hemsida sedan starten 2012 har vi 174 publicerade artiklar och 477 kommentarer. Under 2013 har vi publicerat 85 artiklar i snitt en var fjärde dag. (Bifogad pdf redovisar mest lästa)

Totala antalet views är 90 000

Forum på hemsidan

Vi beslöt vid årsmöte 2013 om att starta ett skyddat forum på HK (För att kunna erbjuda andligt intresserade att diskutera utan att bli trakasserade av skeptiker och näthuliganer). Torbjörn fick också med konsulthjälp igång ett forum. Just nu 72 trådar och 273 inlägg. De flesta aktiviteter är daterade april-juni 2013.

Facebook HK på väg mot 300

9 mars 2014 har vi 298 gillamedlemmar på Facebook.

Vetapedia

Vi har fortsatt bygga upp Vetapedia som alternativ till av VoFstyrda Wikipedia. Antalet artiklar har ökat från 75 till 109. Sidan har en hög ranking på google. Angelägna begrepp och definitioner toppar på google. Detta är en betydelsefull framgång för vårt arbete. Vi har fått positiv feedback och flera säger sig regelbundet använda Vetapedia.

Mediakanaler

Samtidigt som tidigare ledande nättidningar som Newsmill och Source lagt ned har Newsvoice vuxit och har en ansenlig läsarskara.

Aktiviteter i kalendarium

12 jan. Arbetsmöte i Brygghuset där nio medlemmar deltog. Här slogs fast att 2013 skulle riktas in på strategi, innehåll och verksamhet.

Förslaget att arbeta fram seminarier för en långsiktig verksamhetsplan innebar att vi fördelade uppgifter bland närvarande med idéer till fyra olika teman.

1)    Medvetande och Vetenskap (Genomfört)

2)    Hälsa, på vinst och förlust (Ej genomfört)

3)    Humanism – humaniora – medmänsklighet – mänskliga rättigheter (variant genomförd)

4)    Livsåskådning och kultur (Ej genomfört)

19 jan. Mingelmöte på Örtagården med 7 närvarande och diskussion om psykiatrin i Sverige

2 feb. Arbetsmöte i Brygghuset med två punkter. Dels inbjudan från nystartat förbund som vill organisera ”humanistföreningar” och dels seminarieteman väckta 12 jan.

15-16 mars Medvetande och vetenskap (Örebro Universitetssjukhus 15 mars) föreläsare Börje Peratt, Kersti Wistrand och andra föreläsare såsom Adrian Parker.

Följdes upp av ett föredrag av Börje Peratt för Skandinaviska Ledarhögskolan 16 mars.

23 mars. Årsmöte på X (Full styrelse/ 9 medlemmar)

6 april. Mingelträff X

15 april. Arbetsmöte

25-28 april Åbo Akademi semiarieresa i arrangemang av Humanistisk förnyelse. Samordnare Carl Johan och Soili Ljungberg som gav möjlighet till att fyra ytterligare HK medlemmar kunde följa med. Förnäma artiklar som rapporterar om resan finns på vår hemsida.

4 maj. Mingelmöte X

22 maj. Föredrag Stocksunds torp (arrangerat av Carinne Löfgren Williams, support HK)

23 maj. ARBETSMÖTE Intensiv arbetsdag för artiklar på HK hemsida. Börje, Kersti och Pia.

27 maj. Stocksunds torp Jens Jerndahl (arrangerat av Carinne Löfgren Williams, support HK)

8 juni. Arbetsmöte  planera Vätternvecka Medevi Brunn

8-12 juli KONFERENSVECKA Medevi Brunn under ledning av Lisbeth Gemzell. En fantastisk vecka rapporterad i artiklar på HK

2 aug arbetsmöte Bl a idé till projekt, dokumentär om jordemödrar.

17 aug Uppstartsmöte efter sommaren

14 sept. “Introduction to Healing Touch” kurs.

21 sept Mingelmöte X

12 okt Mingelmöte

26 okt Studiefrämjandet Heldagskonferens

4 nov. Pressmöte Krippner. Inför föreläsning Paranormala Sällskapet

10 nov. Inval av Ombergkonstnären Sören Brynielsson som hedersmedlem i HK.

14 dec. HK julbuffé Örtagården