15 november, 2019

Känguruomvårdnad gav ett dödfött barn livet

Artikeln Goda exempel på helandevård – att föda, uttrycker bekymmer över den tidiga separationen mellan nyfött barn och moder. När min hustru Ritva läste den artikeln tipsade hon mig om att hon läst nedanstående fantastiska historia från verkligheten som visar hur viktig denna första tid … [Read more...]

Humanism 3. – Humanitas, historik och framväxt

Humanitas är latin för den mänskliga naturen, civilisation och vänligt omhändertagande. Att denna artikel publiceras inför Kvinnodagen 8 mars var inte planerat. Men det finns en koppling. Humanism utgör en kamp för frihet, jämlikhet och medmänsklighet. Och kvinnans lite drygt hundra år organiserade … [Read more...]

Erkänn Palestina!

Cecilia Uddén, Sveriges Radios reporter på plats i Jerusalem under Judarnas högtid Yom Kippur rapporterar om Palestiniers reaktioner på ett framtida erkännande av staten Palestina. När jag läser dessa citat slås jag av hur tydligt de illustrerar förutsättningar för att lyckas. Ställningstagandet … [Read more...]