9 december, 2019

Finns det strategier för dödsbud?

Jag har på min blogg för funderingar och intryck, reflekterat över hur dödsbud kan beröra och vilka strategier som kan förekomma åtminstone hos mig. Dödsbud och hur de påverkar Dödsbud är för hårt drabbade vardag och blir med stigande ålder en alltmer naturlig del av livet. Ja så måste jag … [Read more...]