22 oktober, 2018

Svenska skolan i riskzonen pga nedrustning och kvalitetsförsämring

Diskussionen om den svenska skolan är ett tragiskt kapitel om nedrustning och kvalitetsförsämring. Skolan har alltid varit utsatt för olika ideologiska påtryckningar och ekonomiska motiv. På en del håll ser vi hur det kommer elever och samhälle till godo på andra håll ser vi mer … [Read more...]