27 juni, 2019

Skeptisk om skeptiker

Skeptisk om skeptiker artikel på Vetapedia Skeptical about skeptics bildades i slutet av 2014 som efterföljare till ”Skeptical Investigations” på skepticalinvestigations.org som löpte 2004-2014. Skeptisk om skeptiker är en internationell gruppering av forskare som har som syfte att motverka … [Read more...]