25 augusti, 2019

Situationsanpassat ledarskap

Originalartikel på Vetamera. Där sker uppdateringar. Situationsanpassat ledarskap  (situational leadership) [1] är ett begrepp som beskriver ett ledarbeteende som går ut på att kunna anpassa kommunikation och agerande till de människor som ingår i det arbetet som ska utföras. Det kan jämföras med … [Read more...]