14 november, 2019

Sekulär humanism

Originalartikel på Vetamera, där sker uppdateringar. Sekulär humanism är i sin ursprungliga betydelse en religion. Detta står i motsats till den förvanskade form som återfinns på Wikipedia. Här beskrivs enbart den nyateism som efter 1952 successivt introducerades av Julian Huxley och som efter … [Read more...]

Alain de Botton Will Atheism 2.0 Replace Secular Humanism?

What aspects of religion should atheists respectfully adopt? Alain de Botton suggests a "religion for atheists" and call it Atheism 2.0 that incorporates religious traditions to satisfy our human need for connection, ritual and transcendence. Alain de Botton turned in 1997 away from writing … [Read more...]