25 augusti, 2019

Samisk OS-skidåkare: ”Jag pratar med fåglarna”

Två av våra äldre medlemmar i Humanism och Kunskap har levt nära samer och berättar här några minnen, som visar samernas närhet till naturens väsen. TEXT av KERSTI WISTRAND I samband med mina artiklar om samernas historia hörde två av våra H&K-medlemmar av sig. Pia Hellertz växte upp i … [Read more...]

Tusen år i Lappmarken

Att förstå svensk och nordisk historia innebär också att innefatta och förstå våra minoritetsfolks historia. Samerna skiljer sig från alla andra urfolk i det avseendet att de inte är papperslösa. Det finns 700 års dokument i svenska arkiv som visar på samernas rättigheter och skyldigheter. Lilian … [Read more...]