9 december, 2019

Samiska spår II: Syd- och Mellansverige

Arkeologiska fynd, ortnamn, kyrkoböcker och tingsprotokoll visar att sydskogssamerna har bott sida vid sida med den nordiska befolkningen i Svealand och norra Götaland sedan långt före Kristi födelse. Kersti Wistrand fortsätter här sin kartläggning. TEXT: av KERSTI WISTRAND Samernas utbredning i … [Read more...]

Samiska spår I: Västeråstrakten och Mälardalen

Invandrade sydsamerna i vårt land innan övriga skandinaver? Mycket gamla spår ger oss något att fundera på. Kersti Wistrand berättar här om arkeologers och historikers senaste rön i Svealand. TEXT av KERSTI WISTRAND ”Lapparna bodde för länge sedan i ett sydostligt land. När fiender en gång … [Read more...]