21 oktober, 2019

Till försvar för kvinnans rättigheter

Originalartikel på Vetamera. Där sker uppdateringar.   Till försvar för kvinnans rättigheter (A Vindication of the Rights of Woman) skrevs i England 1792 av Mary Wollstonecraft. Skriften är en av grundtexterna för feminismen, och kom att inspirera såväl kvinnor som män som under … [Read more...]

Medborgerliga rättigheter

Originalartikel på Vetamera. Där sker uppdateringar. Medborgerliga rättigheter eller civila rättigheter är rättigheter som lagen garanterar en stats alla medborgare. Mer eller mindre organiserade rörelser som har kämpat för lika medborgerliga rättigheter för alla medborgare i ett land och … [Read more...]