22 oktober, 2018

Paradigmskifte – Det pågående paradigmskiftet – Del 6

Text: Pia Hellertz, fil.dr., socionom. Foto: Margaret Mead was an influential figure in systems theory. Wikimedia Commons Jag, och många med mig, menar att alla tecken visar att vi idag står mitt i ett nytt paradigmskifte, av lika stor betydelse som det som skedde under 1500- och 1600-talen. … [Read more...]