21 februari, 2019

Samepojken Antas vision om sjukdomsbot

Samepojke leker med sin hund. Målning av Johan Tirén (1853–1911) Wikipedia Våren hade kommit och samefamiljerna flyttade till fjälls med sina renhjordar. Antas mor är svårt sjuk i en hudsjukdom och måste ofta vila. En samisk läkekvinna tillkallas men modern blir inte bättre. Anta får i en dröm … [Read more...]