13 november, 2019

Kvänernas förbund protesterar mot TV-serien Midnattssol

Just nu pågår den svensk-franska kriminalserien Midnattssol i SVT 1. Ett inslag med kriminella kväner har fått Kvänernas förbund att reagera. De kräver en ursäkt från TV. Efter avslag funderar de nu på anmälan till DO, diskrimineringsombudsmannen. TEXT av KERSTI WISTRAND Det är med viss … [Read more...]

Mansdominans i skolans läroböcker

Kulturnyheterna på SVT1 har i några program granskat sex nyutkomna läroböcker i historia och litteraturhistoria och funnit att de historiska kvinnorna nämnda vid namn utgörs av endast 15 % mot männens 65%. Mansdominansen i skolans läroböcker leder till en falsk bild av historien, säger … [Read more...]