20 september, 2019

Sannings- och försoningskommissioner

Inrättande av Sannings- och försoningskommissioner har sin upprinnelse i och inspiration från Den nationella kommissionen för sanning och försoning i Chile som inleddes 1991, kallad Rettig Report efter sin ordförande. Originalartikel på Vetamera Sannings- och försoningskommissionen i … [Read more...]