8 december, 2019

Känguruomvårdnad gav ett dödfött barn livet

Artikeln Goda exempel på helandevård – att föda, uttrycker bekymmer över den tidiga separationen mellan nyfött barn och moder. När min hustru Ritva läste den artikeln tipsade hon mig om att hon läst nedanstående fantastiska historia från verkligheten som visar hur viktig denna första tid … [Read more...]