19 november, 2019

Svenska kvinnliga helgon

Nu får Sverige sitt tredje kvinnliga och påvligt kanoniserade helgon, Maria Elisabeth Hesselblad (1870-1957). Paranormala fenomen i samband med mystiker och helgon är välkända och fullt accepterade bland katolicismens 1,2 miljarder medlemmar. I protestantiska länder är dessa andliga upplevelser … [Read more...]

God Jul från tomten

Ho ho ho "finns det några snälla barn här? har nu av lilla prinsessan Estelle omvandlats till "Ho ho ho, det finns snälla barn här". Upprinnelsens till julaftonen och dess firande kan hänföras till Jesu födelse och med det följer också traditionen om att ge bort gåvor som enligt bibelns sägen … [Read more...]

Östergötlands kvinnor: Den heliga Birgitta

Sommaren 2013 gjorde Humanism och Kunskap en studieresa i Östergötland under temat Östergötlands kvinnor. Ciceron var Lisbet Gemzell och Kersti Wistrand stod för intressanta föreläsningar. Sedan dess har Kersti skrivit artiklar om denna resa och om dessa kvinnor. Denna om heliga Birgitta. Text: … [Read more...]