19 november, 2019

Rädslans kultur

Originalartikel på Vetamera. Där sker uppdateringar. Den amerikanska sociologen Barry Glassner, menade att rädslakulturen (eller klimat av rädsla) innebär konceptet att förstärka rädsla hos allmänheten för att uppnå politisk makt eller dominera medarbetare och skrämma till lydnad genom … [Read more...]