22 september, 2019

Helhetstänkandets suveränitet del 3

Helhetstänkandets suveränitet – en slutsats utifrån människans väg genom historien del 3 av 3. Erland Lagerroth framför en betraktelse över författaren Jean Gebser och hans filosofiska verk. Tredje delen handlar till en del om antikens Grekland som av många betraktas som den västerländska … [Read more...]

Helhetstänkandets suveränitet del 1

Helhetstänkandets suveränitet – en slutsats utifrån människans väg genom historien. En betraktelse över författaren Jean Gebser och hans filosofiska verk. Del 1 av 3. TEXT: Erland Lagerroth The Ever-Present Origin Det finns en bok av Jean Gebser som överträffar det mesta. Originalet heter … [Read more...]