23 oktober, 2019

Sven Erik Nordin: Det går att förebygga och bota Alzheimers!

Sven Erik Nordin har en blogg som heter Svara doktorn. Här följer introduktionen av en artikel av Sven Erik om ny forskning på demenssjukdomar och länk till sidan för att läsa vidare. Därefter följer en kontakt han tagit med Hjärnfonden, ett initiativ som möjligen lett dem till att publicera en … [Read more...]