27 maj, 2018

Humanismen, vems röst?

REPLIK. Christer Sturmark för i Newsmill fram en bild av humanismen som inte rimmar med vedertagen uppfattning om vad som är tolerans, försoning, och respekt, men som ligger i linje med Internationella Humanistunionen – Council for Secular Humanism. Här ingår uppmaningar om att bredda vägen för en … [Read more...]