17 juli, 2019

Ämbetsmannapoesi i det gamla Kina

Under Tang-dynastins dagar (618–907 e.Kr) i Kina skulle ämbetsmännen kunna deklamera poesi men även själva kunna skriva poem, vilket ingick som avgörande moment i jinshi, den högsta examen i det kejserliga examensväsendet. Här presenteras några sådana ämbetsmän och deras poem. TEXT: KERSTI … [Read more...]