23 oktober, 2019

Feminismen

Originalartikel på Vetamera. Där sker uppdateringar. Feminism, franska féminisme, av latin feʹmina ‘kvinna’. Feminismen som ideologisk frihetsrörelse kan ha sin start i slutet av 1770-talet och i opposition mot den franska revolutionens slagord Frihet, jämlikhet, broderskap som uteslöt … [Read more...]

Kvinnans rättigheter

På senare år har hoten mot kvinnans fri- och rättigheter eskalerat. Nu handlar det inte bara om jämställdhet och lika lön för lika arbete utan om rätten till sitt eget liv. Text: Börje Peratt Barnkonventionens föreläsning om kvinnors rättigheter (vid FN:s Kvinnokonvention) utgår från att "Den … [Read more...]