16 november, 2019

Heliga källor II: Blåvinge finner Guldpudran

I södra Sverige drack man ofta av trefaldighetskällornas vatten även vid midsommartid. August Strindberg, som en period i sitt liv var alkemist och även sökte guldet i sitt inre, har skrivit en vacker allegorisk saga om den lilla oskuldsfulla flickan Blåvinge som finner Guldpudran och därmed vägen … [Read more...]