6 december, 2019

Hästviskare – Telepatisk djurkommunikation II

Djurkommunikation är ett intuitivt språk mellan människa och djur, där man lyssnar med hjärtat. De människor som kommunicerar kallar sig djurkommunikatörer eller djurviskare. Här får vi bl.a. stifta bekantskap med två av våra svenska hästviskare. TEXT av KERSTI WISTRAND Djurviskare brukar inte … [Read more...]