Protokoll Årsmöte 2014

Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Humanism & Kunskap den 13 mars 2014
(Här nämns inget om närvarande medlemmar samt administration)

Närvarande styrelse plus nyvald: Börje Peratt
Ritva Peratt
Kersti Wistrand
Lisbet Gemzell
Carl Johan Ljungberg
Torbjörn Sassersson
Pia Hellertz nåbar på telefon

1. Mötet öppnades.
2. Befanns det att årsmötet hade utlysts enligt stadgarna, tre veckor i förväg (20 februari).
3. Fastställdes röstlängden.
4. Godkändes den utsända dagordningen.
5. Valdes Börje Peratt till mötesordförande, Carl Johan Ljungberg till sekreterare och Kersti Wistrand till justerare.
6. Framlade styrelsen sin årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Noterades flera initiativ och aktiviteter bl a försök med ett debattforum på nätet, artiklar på hemsidan och fakta mm på Newsvoice.

10. Förre ledamoten Torbjörn Sassersson hade avböjt att kandidera. Omvaldes Börje Peratt som ordf., Pia Hellertz som ordinarie ledamot, valdes Carl Johan Ljungberg till ordinarie ledamot samt valdes Lisbet Gemzell och Kersti Wistrand som suppleanter. Ingen vice ordf. utsågs t v.
11. Beslöts behålla den nuvarande årsavgiften för medlemskap.
12. Befanns att inga motioner eller förslag ingivits till årsmötet.

14. Redogjordes för bilagan med artiklar som spridits under året
15. Diskuterades idéer och uppslag till verksamhet under det nya året. Utsattes mingelmöten till 29.3, 3.5, 7.6, 23.8, 20.9 och 18.10.
16. Inga övriga frågor behandlades.
17. Förklarades årsmötet avslutat.

Vid protokollet:
Carl Johan Ljungberg Justeras:
Kersti Wistrand