20 januari, 2019

Projekt

ENBYFILM: “Läkaren som vägrade ge upp” är en TV-dokumentär om läkaren Erik Enby, hans forskning och behandlingsmetod mot sjukdom.

HELANDEVÅRD: Är ett projekt för att återupprätta den ursprungliga etiken i Hippokratisk läkekonst som ligger till grund för modern medicin och den läkared som svärs av nyutbildade läkare i många länder i väst dock inte i Sverige (?). I modern tid handlar helandevård om att brygga över mellan olika medicinska inriktningar för att kunna erbjuda fler möjligheter och alternativ.

VETAPEDIA är ett encyklopediskt uppslagsverk i sin linda som utgör ett komplement och alternativ till Wikipedia. Idag domineras vissa artiklar på Wikipedia av särskilda intressen vilka präglar många artiklar som berör tex vetenskap, humanism och forskning. Faktaposter relevanta för ett encyklopediskt verk blir istället propagandistiska. Vetapedia är ett uppslagsverk som skrivs av inbjudna och sakkunniga. “Alla” i folket kan alltså inte skriva. Vetapedia ska för varje faktapost ha en rubrik som kritiserar motsvarande faktapost på Wikipedia för att förstärka nyttan för läsaren.

vetapedia.se

%d bloggare gillar detta: