Projekt

ENBYFILM: “Läkaren som vägrade ge upp” är en TV-dokumentär om läkaren Erik Enby, hans forskning och behandlingsmetod mot sjukdom.

HELANDEVÅRD: Är ett projekt för att återupprätta den ursprungliga etiken i Hippokratisk läkekonst som ligger till grund för modern medicin och den läkared som svärs av nyutbildade läkare i många länder i väst dock inte i Sverige (?). I modern tid handlar helandevård om att brygga över mellan olika medicinska inriktningar för att kunna erbjuda fler möjligheter och alternativ.

VETAMERA är ett encyklopediskt uppslagsverk som utgör ett komplement och alternativ till Wikipedia. Idag domineras vissa artiklar på Wikipedia av särskilda intressen vilka präglar många artiklar som berör tex vetenskap, humanism och forskning. Faktaposter relevanta för ett encyklopediskt verk blir istället propagandistiska. Vetamera är ett uppslagsverk utanför Humanism & Kunskap men artiklar publiceras här. Initiativet är från Börje Peratt och bär således mycket av hans intresseområden. Tidigare bidrog Börje till uppbyggnaden av Vetapedia. Men på grund av att där tillfördes artiklar med ett innehåll som Börje inte kunde acceptera bröts det samarbetet och han startade Vetamera.