Kalendarium 2012

Kalendarium 2012

HK möte Humanism. Örtagården   

schemalagd 18 februari 2012 mellan 13.00 och 17.00

Humanism & Kunskap – möte Örtagården

schemalagd 17 mars 2012 mellan 13.00 och 17.00

ARBETSMÖTEN

schemalagd 23 mars 2012 mellan 13.15 och 14.15

schemalagd 30 mars 2012 mellan 13.15 och 14.45

schemalagd 5 april 2012 mellan 13.00 och 14.00

HK Projekt & Finansieringsgrupp. 

schemalagd 6 april 2012 mellan 13.15 och 16.30

schemalagd 13 april 2012 mellan 13.00 och 14.15

HK Örtagården

schemalagd 21 april 2012 mellan 13.00 och 16.00

HK projektgrupp arbetsmöte

schemalagd 4 maj 2012 mellan 13.15 och 16.15

HK arbetsmöte

schemalagd 9 maj 2012 mellan 11.00 och 14.00

HK möte Örtagården 

schemalagd 19 maj 2012 mellan 13.00 och 16.30

HK örtagården

schemalagd 9 juni 2012 mellan 12.30 och 15.30

Möte styrgrupp HK  

schemalagd 15 juni 2012 mellan 11.00 och 14.00

HK-möte Örtagården

schemalagd 25 augusti 2012 mellan 13.00 och 16.00

HK-möte  

schemalagd 22 september 2012 mellan 13.30 och 16.00

Örtagården HK-möte

schemalagd 25 oktober 2012 mellan 08.30 och 11.30

HK ÅRSMÖTE  

schemalagd 20 oktober 2012 mellan 13.30 och 16.30

HK möte söndag 25 november på Örtagården kl 13.00

schemalagd 25 november 2012 mellan 13.00 och 16.00

HK  julmiddag  

schemalagd 15 december 2012 mellan 13.30 och 15.30

HK arbetsmöte uppstart 2013

schemalagd 12 januari 2013 mellan 14.00 och 17.00

Örtagården HK

schemalagd 19 januari 2013 mellan 13.30 och 16.00

HK arbetsmöte seminarier 

schemalagd 26 januari 2013 mellan 14.00 och 17.00