Gott nytt år 2013

Börje PerattVi önskar alla en God Jul och ett gott slut på 2012

Vi firar med att framgångsrikt ha etablerat vår förening och lyckats komplettera debatten med våra perspektiv. En humanism som representeras av människor som bryr sig om. Mänskliga fri- och rättigheter, omvårdnad och utbildning är basen för samhället.

Humanismen står över materialismen och kan befria kulturen, vetenskapen och folkbildningen från inskränkthet. Vi uppmuntrar en politisk vilja att stärka humanioran.

Vi verkar för ett medmänskligt, generöst och tolerant samhälle och önskar fortsatt stöd av gamla och nya medlemmar inför 2013.

/ Börje Peratt och Styrelsen