28 februari, 2017

Styrelse

Fem personer bildade föreningen 11 dec 2011. Interimsstyrelsen bestod av tre ordinarie och en suppleant.

Vid detta tillfälle (11 dec 2011) antogs preliminära stadgar och ett protokoll stadsfäste bildandet.

20 okt 2012 valdes vid extra årsmöte formell styrelse.

Ny styrelse valdes vid årsmöte 2014, den fick förnyat förtroende 2015

Ordinarie ledamöter:

Börje Peratt, Enebyberg (ordförande)

Carl-Johan Ljungberg, Stockholm

Kersti Wistrand, Stockholm tillträder fr.o.m 30 okt 2016 som full ledamot från att ha varit suppleant.

Suppleanter

Lisbet Gemzell, Västerås

Lämnat styrelsen under mandatperiod

– Pia Hellertz, har 30 oktober 2016 tillkännagivit att hon efter gemensam överenskommelse med ordförande Börje Peratt lämnar styrelsen och alla styrelseuppdrag.

%d bloggare gillar detta: