Verksamheten 2011-2022

I slutet av 2011 startade föreningen Humanism & Kunskap en verksamhet med bred akademisk bas för att återta begreppet humanism och återställa dess värdegrund. Initiativtagarna ansåg att uttolkningen av vad som är genuin humanism hade kapats av sekulära krafter som åsidosatt den självklara värdebas som finns representerad inom de mänskliga rättigheterna.

Humanism & Kunskap förklarade humanismen som öppen för all slags vetenskap och ett erkännande av kunskapssökande i alla sina former, inom ramen för humanismens etik, med respekt för människa och miljö.

Föreningen arbetade projektmässigt likväl som kontinuerligt långsiktigt. Föreningen satte samman projektgrupper som genomförde olika delmål. Den skapa opinion. Föreningen var verksam inom följande områden:

  • Humanism i samhället
  • Humanism inom utbildning
  • Debatter om humanism, utbildning, kultur och vetenskap
  • Andra samhällsdebatter
  • Vetenskap och forskning
  • Humanism och teknologisk utveckling

HK administrerades av Föreningen Kulturnätet